Quart programa en Ràdio Bronka (cat)

8 de juny de 2008. 67 minuts.
Notícies d'actualitat, conyes, canya a la menestra i a l'alcalde,
cançons, telèfon obert als oients, agenda, etc.
Estrenem la secció V de Vocabulari amb l'Euriborror.
Per baixar-te el programa clika aquí - hemen- here